Skip to content

Explore Scientific Smart Microscope Slide: Próbka komórki stomijnej (Polskimi)

English Français Deutsche Nederlandse Italiano Polskimi Portuguesas Español 中国 日本人 한국어

Explore Scientific Smart Microscope Slide:Niektóre cechy komórkowe w tej próbce nazywane są stomią lub szparkami. Szparki są mikroskopijnymi porami, które ułatwiają wymianę gazów, które zwykle znajdują się na spodniej powierzchni liści. Oglądanie struktury komórkowej roślinności jest fascynujące, a każda z nich ma swój cel i funkcję. Identyfikacja cech komórkowych rośliny jest możliwa tylko za pomocą mikroskopu dużej mocy. Poniższa ilustracja graficzna może pomóc w identyfikacji cech stomii w próbce:

Illustration of Stoma, microscopic pores on the underside of a leaf

Te małe pory mają komórki „w kształcie banana” zwane komórkami ochronnymi. Gdy szparki są otwarte, dwutlenek węgla może dostać się do liścia, jednocześnie pozwalając na ucieczkę wody i tlenu. Ile szparków jest obecnych na liściu, nazywa się gęstością szparek, a rośliny mogą zmieniać kurs wymiany gazu, zmieniając gęstość nowych liści.

Kolor niebieski w tej próbce pochodzi od barwienia Methelyne Blue, stosowanego do podkreślenia struktury poszczególnych komórek na tle. Barwienie próbek jest tylko jedną techniką, która pomaga uczniom badającym próbki mikroskopowe w celu ustalenia, czym są (ich morfologia).

Microscopes from Explore Scientific

 

See all Microscopes from Explore Scientific

[back to index]